Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin, eller den offisielle forkortelsen BTC, er den første kryptovalutaen som ble lansert i 2009 av en person eller en gruppe under pseudonymet, Satoshi Nakamoto. Ingen vet identiteten til grunnleggeren på bakgrunn av Satoshi enda ikke har kommet frem i offentlighet. Det anonyme geniet utviklet et system ved bruk av kryptografi, datanettverk, og spillteori som i dag også kalles for kryptoøkonomi. På bakgrunn av dette faller Bitcoin også under kategorien digital valuta, og blir ofte kalt for «tokens». I motsetning til vanlige penger som har en fysisk form som kontanter, er tokens bare tall som eksisterer på internett. Dette elektroniske pengesystemet bruker kryptering og digitale signaturer for å gjøre raske og irreversible betalinger mellom to parter.

Betegnelsen kryptovaluta er definert som ”en digital eller virtuell valuta som bruker kryptering som sikkerhet”. En viktig egenskap ved en kryptovaluta er at den er organisk i sin natur og ikke utstedes av noen sentrale myndigheter. I teorien er kryptovaluta immun mot statlige forstyrrelser eller manipulasjon. Alle transaksjoner blir loggført i nettverket som ingen kan forandre uten at spesielle vilkår er oppfylt.

 

Er Bitcoin et investeringsobjekt?

På mange måter er Bitcoin en investering, på lik linje som andre investeringer innebærer det en risiko. Hvis vi sammenlikner med andre valutaer som for eksempel euro, dollar og yen har disse valutaene en ubegrenset reserve, det vil si at bankene kan generere og utstede så mye penger de vil og manipulere verdien på sin valuta ettersom forholdene tilsier det. På den andre siden er Bitcoin ikke regulert av en sentral myndighet, men snarlig regulert av algoritmer. Ifølge Bitcoins «White Paper» skal det kun eksistere 21 millioner BTC når alle myntene er generert. Dette gjør Bitcoin i praksis mer som en eiendel, der mengden som blir utstedt forblir det samme og verdien kun blir styrt av etterspørselen.

Utviklingen av Bitcoin har vært spektakulært. Ved inngang av 2017 var verdien på BTC på ca. 752 dollar. På sitt høyeste nivå i 2017 steg Bitcoin opp mot 20.000 dollar. Dette tilsier en økning på over 2500%. I løpet av 2017 steg verdier andre kryptovalutaer, også kalt «altcoins», voldsomt. Med en slik utvikling har dette vekket oppmerksomhet for mange og flertallet av dagens eiere kjøper og selger dem som en ren investering.

 

Det er verdt å merke seg at underenheten til BTC kalles for Satoshi. Enheten er oppkalt etter alias av Bitcoin skaperen. En Satoshi er den minste enheten i Bitcoin, og kan deles opp i åtte desimaler.

Det vil si at 1 Satoshi =  0,00000001 BTC eller 1 BTC = 100.000.000 Satoshi.