Blockchain

Blockchain

Siden Bitcoin ble lansert i 2009 har den underliggende teknologien «blockchain» også kalt blokkjede fått mer oppmerksomhet, begrepet er ofte beskrevet som «det nye internett.». Selskaper, fra finans og retail til biler og flyselskaper, undersøker blockchain teknologien for mulige fordeler i virksomheten, samt muligheter for å øke sikkerheten gjennom et distribuert nettverk. Denne teknologien er nøkkelen som gjør at digital informasjon blir lagret i en kjede av blokker i nettverket samtidig som at transaksjoner kan håndteres uten mellomledd og likevel være sikkert.

Blokkjede kan ses som en distribuert database der alle noder i nettverket alltid inneholder samme informasjon. Dersom en blokk skiller seg fra de andre er den invalid. Systemet er med andre ord desentralisert der ingen sentral enhet kontrollerer systemet, og det er heller ikke mulig å endre informasjonen til en transaksjon uten at flertallet av deltakerne i nettverket er enig i den endringen. Overføring av penger fra en person til en annen (peer-to-peer) er imidlertid bare en av mange mulige bruksområder for blokkjede teknologien.